Sokongan Penjawat Awam Malaysia Terhadap Pasukan Kaji Selidik Gaji Rasional

Gabungan Kesatuan-Kesatuan Universiti Awam Malaysia (GAKUM) dan Pasukan Kaji Selidik Gaji Rasional Penjawat Awam telah melaksanakan pungutan suara penjawat awam berkaitan gaji penjawat awam yang masih rendah dan tidak disemak lebih 15 tahun. Wakil Pasukan Kaji Selidik telah menghantar emel kepada YAB Perdana Menteri untuk menyatakan bahawa gaji penjawat awam masih rendah dan perlu kenaikan segera. 

Laporan kaji selidik telah diserahkan kepada wakil Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB  Perdada Menteri pada 20 April 2022 oleh Presiden GAKUM dan wakil Pasukan Kaji Selidik. 

Justeru, Pasukan Kaji Selidik ingin mendapatkan sokongan Penjawat Awam Malaysia dengan menandatangani petisyen ini. 

Sekian, terima kasih.


AHMAD SABRI BIN ZAKARIA    Hubungi pencipta petisyen

Tandatangan Petisyen Ini

Dengan menandatangani, saya menerima bahawa AHMAD SABRI BIN ZAKARIA akan dapat melihat semua maklumat yang saya berikan dalam borang ini.

Kami tidak akan memaparkan alamat e-mel anda secara umum dalam talian.

Kami tidak akan memaparkan alamat e-mel anda secara umum dalam talian.

Kami tidak akan memaparkan nombor telefon anda secara umum dalam talian.


Saya memberi keizinan untuk memproses maklumat yang saya berikan pada borang ini untuk tujuan-tujuan berikut:
Pengiklanan Berbayar

Kami akan mengiklankan petisyen ini kepada 3000 orang.

Ketahui lebih lanjut...