Sokongan Penjawat Awam Malaysia Terhadap Pasukan Kaji Selidik Gaji Rasional

Gabungan Kesatuan-Kesatuan Universiti Awam Malaysia (GAKUM) dan Pasukan Kaji Selidik Gaji Rasional Penjawat Awam telah melaksanakan pungutan suara penjawat awam berkaitan gaji penjawat awam yang masih rendah dan tidak disemak lebih 15 tahun. Wakil Pasukan Kaji Selidik telah menghantar emel kepada YAB Perdana Menteri untuk menyatakan bahawa gaji penjawat awam masih rendah dan perlu kenaikan segera. 

Laporan kaji selidik telah diserahkan kepada wakil Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB  Perdada Menteri pada 20 April 2022 oleh Presiden GAKUM dan wakil Pasukan Kaji Selidik. 

Justeru, Pasukan Kaji Selidik ingin mendapatkan sokongan Penjawat Awam Malaysia dengan menandatangani petisyen ini. 

Sekian, terima kasih.


AHMAD SABRI BIN ZAKARIA    Hubungi pencipta petisyen

Tandatangan Petisyen Ini

By signing, I authorize AHMAD SABRI BIN ZAKARIA to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ATAU

Anda akan menerima sebuah e-mel dengan pautan untuk mengesahkan tandatangan anda. Bagi memastikan anda menerima e-mel kami, sila tambahkan info@petitions.net ke dalam buku alamat atau senarai pengirim selamat anda.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Pengiklanan Berbayar

Kami akan mengiklankan petisyen ini kepada 3000 orang.

Learn more...