PETISYEN BANTAHAN BAGI PENJUALAN KEPEMILIKAN SAHAM BOUSTEAD PLANTATIONS BHD (BPLANT) KEPADA KUALA LUMPUR KEPONG BHD (KLK)

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

Assalamualaikum dan Salam Sejatera.

Perkara di atas dengan hormatnya dirujuk.

Petisyen ini dibuat untuk memohon pihak yang berwajib untuk membatalkan penjualan kepemilikan saham saham Boustead Plantations Berhad (BPlant) kepada Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK).

Kesan Peniualan Pemilikan Saham Boustead Plantations Berhad kepada KLK Berhad  

1. Pengurangan Tanah Rizab Melayu Dan Tanah Bersyarat di Malaysia 

Tanah rizab Melayu mempunyai status istimewa di Malaysia, yang ditetapkan secara eksklusif untuk masyarakat Melayu dan Bumiputera. BPlant memegang kurang lebih kurang 73,500 hektar Tanah Rizab Melayu dan Tanah Bersyarat Negeri terdiri daripada 24,100 hektar di Semenanjung Malaysia, 39,100 hektar di Sabah dan 10,300 hektar di Sarawak. lanya penting bag sesebuah syarikat Bumiputera (GLC) untuk mempertahankan Tanah Rizab Melayu dan Tanah Bersyarat Negeri daripada dipindah milik kepada sebuah syarikat bukan Bumiputera.   Penjualan tanah tersebut kepada entiti bukan Bumputera boleh memberi kesan seperti:  

a) Penjualan tanah rizab Melayu kepada bukan Bumputera boleh menimbulkan kebimbangan untuk memelihara integriti budaya dan sosial masyarakat Melayu. la mungkin menimbulkan persoalan mengenai penyelenggaraan tradisi, nilai, dan identiti.

b) Tanah rizab Melayu sering dipegang untuk tujuan pertanian atau kegunaan kediaman oleh masyarakat Melayu. Penjualan kepada bukan Melayu boleh mengakibatkan perubahan ekonomi, menjejaskan mata pencarian tradisional dan berpotensi membawa kepada jurang kekayaan antara masyarakat.

c) Isu tanah rizab Melayu berkait rapat dengan dasar tindakan afirmatif negara, yang bertujuan menangani ketidakseimbangan ekonomi. Penjualan tanah tersebut kepada bukan Bumputera boleh menimbulkan kontroversi politik dan perdebatan tentang kesaksamaan dan keadilan.

d) Penjualan tanah rizab Melayu kepada bukan Bumiputera perlu menghadapi cabaran undang-undang, kerana tanah itu biasanya dilindungi ole undang-undang dan peraturan untuk mengekalkan status rizabnya.  

e) Penjualan ini boleh memberi kesan kepada hubungan dan interaksi masyarakat. Ketegangan atau konflik boleh timbul antara kumpulan etnik yang berbeza disebabkan oleh persepsi ketidaksamaan atau pelupusan.  

f) Kerajaan perlu bertindak balas terhadap penjualan itu bagi memastikan kepentingan masyarakat Melayu dilindungi dan objektif dasar tanah rizab Melayu dikekalkan.    

2. Dilema Kakitangan Bumiputera  

Pada masa ini, BPlant mempunyai kira-kira 95% pekerja Bumiputera. Jika BPlant dijual kepada syarikat bukan Bumputera, mungkin terdapat beberapa kesan yang berpotensi kepada kakitangan Bumiputera: 

a) Kakitangan Bumiputera sangat prihatin terhadap keselamatan dan kesinambungan pekerjaan mereka. Perubahan dalam pengurusan atau pemilikan boleh menyebabkan penstrukturan semula, mengecilkan, atau perubahan dalam peranan pekerjaan.  

b) Kakitangan Bumiputera mengalami perubahan budaya dan dinamik syarikat ketika mereka beralih kepada syarikat bukan milik Melayu. Ini boleh menjejaskan rasa kekitaan dan keakraban mereka di tempat kerja.

c) Peluang kemajuan kerjaya dan prospek kenaikan pangkat kakitangan Bumiputera mungkin berubah jika syarikat baru tersebut mempunyai amalan, dasar dan keutamaan yang berbeza.

d) Program latihan dan pembangunan yang ditawarkan oleh syarikat baru mungkin berbeza daripada apa yang biasa dilakukan oleh kakitangan Bumiputera dalam syarikat milik Bumiputera sebelumnya.    

e) Kakitangan Bumiputera mungkin mempunyai kebimbangan mengenai ekuiti dan kemasukan dalam syarikat baru, terutamanya jika la mempunyai struktur demografi dan pengurusan yang berbeza.  

f) Faedah pekerja, pakej pampasan, dan program kebajikan boleh berubah di bawah pemilikan baru, yang menjejaskan kesejahteraan keseluruhan kakitangan Bumiputera.  

g) Syarikat baru mungkin perlu mengemudi sensitiviti budaya dan memahami keperluan kakitangan Bumiputera, terutamanya jika mereka mempunyai adat, cuti, dan amalan yang berbeza.  

h) Semasa peralihan daripada sebuah sarikat milik Bumputera kepada syarikat bukan Bumiputera, mungkin terdapat ketidakpastian dan pelarasan yang boleh memberi kesan kepada moral dan produktiviti kakitangan Bumiputera.  

3. Kesan Perniagaan kepada Vendor / Pembekal Bumiputera  

Majoriti pembekal dan vendor terdiri daripada usahawan Bumputera yang kini membina syarikat mereka melalui BPlant. Jika BPlant dijual kepada syarikat bukan Bumiputera, terdapat beberapa kesan yang berpotensi kepada pembekal dan vendor Bumiputera:  

a) Pembekal dan vendor Bumputera telah menjalin hubungan perniagaan dan rangkaian yang kukuh dengan BPlant. Perubahan pemilikan mengganggu hubungan in dan berpotensi menjejaskan perniagaan mereka.  

b) Perjanjian kontrak sedia ada antara pembekal / vendor Bumiputera dan BPlant mungkin perlu dirundingkan semula atau dikaji semula di bawah pemilikan baru, yang berpotensi membawa kepada perubahan dalam terma, harga, atau syarat.  

c)  Syarikat bukan Bumputera mempunyai terma dan amalan pembayaran yang berbeza, yang boleh memberi kesan kepada aliran tunai dan kestabilan kewangan pembekal dan vendor Bumputera.  

d)  Syarikat bukan Bumiputera baru mempunyai pembekal dan vendor pilihan sendiri. Ini boleh membawa kepada perubahan dalam rantaian bekalan, yang berpotensi menjejaskan jumlah pesanan untuk pembekal / vendor Bumiputera.  

e) Norma budaya dan gaya komunikasi yang berbeza antara pembekal / vendor Bumiputera dan syarikat bukan Melayu baru mungkin memerlukan penyesuaian untuk memastikan keriasama dan persefahaman yang berkesan.  

f) Pembekal / vendor Bumiputera mempunyai akses keutamaan ke pasaran melalui hubungan mereka dengan BPlant. Akses in mungkin berubah di bawah pemilikan baharu.

g) Syarikat bukan Bumiputera perlu mempertimbangkan bagaimana untuk memasukkan pembekal dan vendor Bumiputera dalam operasi perniagaan mereka, mempromosikan kepelbagaian dan mengekalkan hubungan pembekal.  

h) Pembekal/vendor Bumiputera menghadapi persaingan yang lebih sengit daripada pembekal lain yang digemari oleh syarikat bukan Bumputera itu. Mereka mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi kriteria pemilihan baharu.  

4. Nilai Jualan  

Nilai penjualan saham berjumlah RM3.47 Billion (berdasarkan harga pasaran semasa RM1.55) juga memberikan tanda tanya kepada urusan penjualan ini dimana Boustead Plantations Berhad mampu untuk mendapatkan harga yang jauh lebih baik melalui 98,000 ha tanah yang dimiliki atau lebih kurang 72,300 ha yang telah ditanam dengan Kelapa Sawit.

Sekiranya tanah tersebut dijual pada harga RM75,000 se hektar dimana prospek jualan mampu mencecah sehingga RM5.422 Biliion.

Nilai ini belum termasuk tanah-tanah yang berpotensi berharga tinggi seperti di Tasek Gelugur di Pula Pinang, Kulim, Kuala Ketil, Sungai Petani di Kedah dan Kota Tinggi di Johor bersebelahan Pengerang.  

Ladang Bukit Mertajam di Kulim yang terletak bersebelahan dengan Kulim Hi Tech Park adalah bernilai sangat tinggi dengan harga mencecah RM7.50 per kaki persegi.

Sekian, terima kasih.

#TanahBerdaulat


BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD    Hubungi pencipta petisyen

Tandatangan Petisyen Ini

By signing, I accept that BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Pengiklanan Berbayar

Kami akan mengiklankan petisyen ini kepada 3000 orang.

Learn more...