Henti kan tarahan tanah di Bukit Drummond Taiping

Mohon support petisyen untuk menghentikan pembanggunan di atas bukit drummond hadapan penjara Taiping yg mana kerap mengakibatkan banjir lumpur dikawasan rendah . Tujuan petisyen adalah untuk menjaga nama baik Taiping sebagai bandar Lestari dan bandar bersejarah serta nama baik bandar hijau dan bandar pencen . .kami hanya mahu pemngbanggunan dihentikan  dan penanaman pokok dapat dilakukan kembali kerana keadaan semakin teruk . Petisyen ini akan dihantar ke Pejabat Menteri Besar Perak untuk dinilai oleh YB Ahmad Faizal Azumu .Diharap MB dapat selidik dan kaji cara terbaik untuk menyelesaikan perkara ini .

Mohon support dari warga Taiping 


Persatuan Sukarelawan harapan LMS    Hubungi pencipta petisyen

Tandatangan Petisyen Ini

Dengan menandatangani, saya menerima bahawa Persatuan Sukarelawan harapan LMS akan dapat melihat semua maklumat yang saya berikan dalam borang ini.


Saya memberi keizinan untuk memproses maklumat yang saya berikan pada borang ini untuk tujuan-tujuan berikut:
Pengiklanan Berbayar

Kami akan mengiklankan petisyen ini kepada 3000 orang.

Ketahui lebih lanjut...