Hazila Abdul Rahman East Coast AM Flash Express sila letak jawatan

Kami pekerja / bekas pekerja atau individu yang pernah / masih bekerja di Flash Express Malaysia Sdn Bhd mendesak supaya individu yang benama Hazila Abdul Rahman yang menjawat jawatan sebagai East Coast Area Manager Flash Express Malaysia Sdn Bhd supaya berhenti / diberhentikan / letak jawatan dengan seberapa segera.

Bahawasanya Hazila Abdul Rahman tiada kewibawaan untuk memimpin atau menjadi ketua kepada kami semua.  


Kesatuan Sekerja Flash Express Malaysia    Hubungi pencipta petisyen

Tandatangan Petisyen Ini

Dengan menandatangani, saya menerima bahawa Kesatuan Sekerja Flash Express Malaysia akan dapat melihat semua maklumat yang saya berikan dalam borang ini.


Saya memberi keizinan untuk memproses maklumat yang saya berikan pada borang ini untuk tujuan-tujuan berikut:
Pengiklanan Berbayar

Kami akan mengiklankan petisyen ini kepada 3000 orang.

Ketahui lebih lanjut...